Використання казок

у навчально-виховній роботі

з дітьми дошкільного віку.

План роботи.

1. Опрацювати педагогічну літературу та періодику з даної тематики.

2. Скласти систему роботи з казкою у групах різного віку, врахо-вуючи вікові особливості.

3. Розробити план гуртка театралізованої діяльності.

4. Виготовити наочні посібники, які сприяли б розвитку творчих здібностей дітей під час роботи з казкою:

а) настільні ігри (ігри-подорожі за змістом знайомих казок, кубики-складалки, пазли);

б) дидактичні ігри з різних розділів програми, з використанням сюжетів знайомих казок;

в) різні види театрів (настільний, тіньовий, театр іграшки, рукавички, театр Петрушки, кулачковий, смикунчиків і т.д.);

/Files/images/muzika/8210_400_1.jpg

г) розробити малюнки-схеми для складання дітьми чарівних та екологічних казок, спираючись на педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського чи А.Амонашвілі;

г) разом з дітьми виготовляти картки-схеми для навчання складання казок.

5. Разом з батьками, дітьми та вихователями створити «Кімнату казок» систематично поповнювати її, розширюючи напрямки роботи з казкою.

/Files/images/muzika/2042054.jpeg

6. Написати для дітей сценарії театралізованих вистав за мотива-ми українських народних та авторських казок.

7. У груповій кімнаті створити умови які б сприяли розвитку творчих здібностей дітей.

8. З вихователями проводити систематичні консультації і семі-нари-практикуми з даної проблеми, ділитися досвідом із коле-гами інших дошкільних навчальних закладів.

9. Дібрати найкращі зразки робіт художників-оформлювачів книжок, які працюють над казковою тематикою.

10. Залучити батьків до роботи дитячого театру.

Кiлькiсть переглядiв: 1135

Коментарi