/Files/images/prapor.jpg

Перелік законодавчо — нормативних документів, якими користується ДНЗ №2 в 2014 - 2015 н. р.

Нормативно-правова база

Закони України:

  • Про освіту

  • Про дошкільну освіту

  • Про охорону праці

  • Про дитяче харчування

  • Про фізичну культуру і спорт

  • Конвенція про права дитини

  • Про мови в Українській РСР

  • Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Укази Президента України:

  • Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

  • Про Державну премію України в галузі освіти

Акти Кабінету Міністрів України:

  • від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

  • від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

  • від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"

  • від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"

  • від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

  • від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

  • від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

  • від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

  • від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

  • №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"


Листи Міністерства:

  • Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

  • Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"

  • Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"

  • Лист Міністерства № 1/9-83 від 03.02.2014

  • Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"

  • Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

  • Лист Міністерства № 1/9-860.від 04.12.13 "Щодо застосування орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

  • Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

  • Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

  • Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

  • Лист Міністерства № 1/9-568 від 13.08.12 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

  • Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "

  • Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10"Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

  • Лист Міністерства "Роз’яснення щодо внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

  • Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

  • Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

  • Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

  • Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

  • Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"

  • Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

  • Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."

  • Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

  • Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

  • Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

  • Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

  • Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

  • Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

  • Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників

  • Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

  • Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

  • Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

  • Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів"

  • Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  • Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Програмне забезпечення ДНЗ № 2:

Програма виховання та навчання дітей від 2 до 7 років "ДИТИНА"

Відповідно до листа МОН України «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів» № 1/9-369 від 27.05.2010 р. в освітній роботі з дітьми дошкільного віку будуть використовуватись додаткові освітні програми, як комплексного характеру так і парціальні, що мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України.

Зокрема це такі програми:

"Навчання української мови""Розвиток українського мовлення у дошкільників". Программа для дошкільних закладів з українським мовним режимом / Автор: А.М.Богуш, доктор пед. наук. - Затверджена Міністерством освіти, 1991
"Правова освіта дітей"Программа і методичні рекомендації з правового виховання дітей дошкільного віку "Я - маленька людина" / Укл. М.М.Конько, Т.М.Шумей, З.Л.Петрушина. - Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2005
Програма "Світлі голівки"
(група інтелектуального спрямування)
- "В світі букв та звуків", / заохочення дітей до читання та письма \;
- "Мовне королівство", / мовленнєвий розвиток /;
- "Світ мистецтва", / образотворче мистецтво /;
- "До - мі - солька", / музичне виховання /;
- "Історія рідного краю", / краєзнавство /;
- "Виховуємо здорову дитину", / фізичний розвиток /;
- "Відчуй себе по - новому", / Психологічний простір /;
- "Цікава математика", / математичний розвиток /.
Програма духовно - морального спрямування "Свічечка надії"Завідувач ДНЗ №8 центру ім. Сухомлинського
Ляшенко О. І.
Вихователь-методист Шинкаренко Л.М. 2009 р.

«Радість творчості»

Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.).

Кiлькiсть переглядiв: 561

Коментарi