АНАЛІЗ заняття із формування елементарних математичних уявлень (ЕМУ) у дошкільників/Files/images/golovna/Рисунок2.jpg


Яка тема заняття (математичний зміст) і мета (математичне завдання)?

Яку мету переслідує введення нового терміна чи поняття (познайомити, сформувати уявлення, учити виокремлювати суттєві ознаки, використовувати для розвитку певних пізнавальних процесів тощо)?


Чи відповідають логіці побудови заняття його мета (відповідність послідовності дібраних завдань меті заняття, які завдання превалюють – тренувальні, репродуктивні, частково-пошукові або творчі)?

Яке місце сюрпризного моменту (з якою метою вводиться казковий герой, чи є він наскрізним, чи з’являється вперше)?


Внутрішня структура заняття (види діяльності – спілкування, пізнавальна, перетворювальна, оцінно-контрольна)? Чи була актуалізація попередніх знань?

Чи створена проблемна ситуація під час ознайомлення з новим матеріалом?

Як використовується наукова термінологія, чи немає підміни спрощеними термінами?


Наскільки грамотно вихователь застосовує математичну термінологію?


Наскільки чітко й логічно вихователь пропонує запитання? Як реагує на відповіді дітей?

Які прийоми допомоги використовує?


Як сплановано й витримано заняття в часі? Чи доцільно розподілено види діяльності дітей на занятті?


Чи витримано вимоги здоров’язбереження дітей (фізхвилинки, навантаження тощо)?


Як ураховано індивідуальні особливості дітей групи?

Як організовано індивідуалізацію діяльності дітей на занятті? Чи немає підміни індивідуалізації картками, які за своєю суттю мають на меті контроль?


Які форми й засоби організації навчальної діяльності використано педагогом (як сполучено фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи)?


Як залучено наочність?

Яке її естетичне оформлення й дієвість у процесі формування понять і способів діяльності?

Чи не використано наочність лише як ілюстрацію?


Чи вдалося вихователю забезпечити “зворотний зв’язок”?

Якими прийомами вихователь створював ситуацію успіху, коригування дій дітей, організовував співпрацю між дітьми, а також педагога і дітей?


Які моменті заняття виявились найбільш вдалими?

Не зовсім вдалими?

Який підсумок заняття?

Які рекомендації можна дати вихователю щодо поліпшення проведення заняття із формування елементарних математичних знань у дошкільників?

/Files/images/123 006.jpgОрієнтовні питання до тематичного аналізу стану морального розвитку дошкільників


1. Створення умов для змістовної діяльності дитини.

2. Стиль взаємовідносин між дорослими та дітьми.

3. Аналіз методів і прийомів, які використовує вихователь з метою морально-етичного розвитку дошкільників.

4. Формування дитячого колективу й розвиток колективізму в дітей: а) наявність видів діяльності, які відбуваються спільно, індиві­дуально, їхній зміст, кількість дітей, об’єднаних під час діяльності, характер об’єднання; б) оцінка досвіду морально-етичного розвитку, який надають дитині різні види діяльності. Взаємовідносини дітей у спільній діяльності, їхній прояв; в) оцінка ролі вихователя як організатора спільної діяльності дітей, прийоми керівництва.

5. Вирішення завдань морально-етичного розвитку під час планування та організації навчальної діяльності: а) планування завдань морально-етичного розвитку під час занять; б) які методи, прийоми використовує вихователь для формування вихованості в дітей, засвоєння норм поведінки під час занять; в) зміст уявлень дітей про Батьківщину, працю дорослих тощо.

6. Рівень морально-етичної вихованості дітей різних вікових груп: а) додержання правил поведінки на заняттях і в інших видах діяльності, які правила, традиції існують у групах; б) характеристика змісту вихованості дітей в різних вікових групах; в) наявність оцінно-контрольних дій у дітей; г) аналіз морально-вольової готовності дітей до школи (підготовча група).

7. Зв’язок дошкільного закладу із сім’єю. Форми роботи із сім’єю.

/Files/images/gominkiy1.jpg

Схема аналізу заняття із фізкультури


Підготовка посібників (їхня кількість, розташування).

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Розподіл фізичного навантаження за окремими частинами заняття.

Зв’язок із попереднім заняттям (закріплення, ускладнення окремих видів рухів).

Структура заняття:

Тривалість заняття, тривалість кожної частини, навантаження.

Кількість дітей, що виконує рухи.

Характер активності дітей під час виконання рухів.

Якість показу вправ вихователем.

Відповідність показу і словесного впливу.

Індивідуальна робота з дітьми.

Навчальний характер оцінки виконання рухів дітьми.

Володіння вихователем прийомами навчання.

Оволодіння дітьми програмовим матеріалом.

Моторна та загальна щільність заняття.

Кiлькiсть переглядiв: 5920

Коментарi

  • piokLepe

    2017-04-07 20:10:27

    [url=http://ozerskzone.ru]озерск 74 новости[/url]...