ОХОРОНА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

/Files/images/Изображение 029.jpgПроект «Школа безпеки»

Керівник проекту: завідувач, вихователь-методист , вихователь.

Учасники проекту: діти , працівники ДНЗ, батьки.

Тип проекту:

 • Практико-орієнтований – за домінуючою діяльністю.

 • Довготривалий – за терміном.

 • Комбінований – за змістом.

 • Творчий – за ступенем самостійності.

 • Художньо-естетичний – за кінцевим результатом.

 • Колективний – за кількістю учасників.

 • Частково-пошуковий – за характером діяльності.

 • Внутрішній (колектив ДНЗ) – за характером контактів.

/Files/images/SAM_4399.JPGМета:

Розвиток пізнавальних навичок дітей, формування уявлень, джерелом яких є природний та предметний світ, різні види діяльності; створення умов для навчання дітей способів регулювання власної поведінки в умовах стихійних природних явищ та катастроф.

Завдання проекту:

 • Освітні

 • Розвивальні

 • Виховні

 • Соціалізуючі

 • Вироблення вміння конструювати свої знання.

 • Ознайомлення зі способами роботи з інформацією.

 • Формування вміння презентувати результати своєї роботи.

 • Формування навичок самоорганізації

 • Підвищення мотивації дітей до отримання нових знань.

 • Формування вміння продукувати, аргументувати та захищати свої ідеї.

 • Формування навичок емоційно-вольової сфери

 • Розвиток творчих і дослідницьких здібностей особистості.

 • Розвиток здатності до самовизначення та целеподалання .

 • Розвиток критичного мислення ,навичок аналізу та рефлексії.

 • Розвиток комунікативних умінь і навичок.

 • Виховання значущих загальнолюдських цінностей.

 • Виховання почуття відповідальності та самодисципліни

 • Формування навичок спілкування у соціумі.

 • Вироблення власного погляду на події.

 • Осмислення власної значущості під час роботи в команді.

Освітні завдання детально розкриваються через освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти України.

/Files/images/SAM_5085.JPGОсновні вимоги:

 • Дотримання рекомендацій державних документів про освіту, інструктивно - методичних документів , науково - педагогічних досліджень , чинних програм, методичних посібників ;

 • Умов організації навчання дітей особистої безпеки та змісту роботи з формування в дитини активної позиції щодо власного життя та здоров'я;

 • Моделювання та аналіз відповідних ситуацій разом з дітьми у групі ,проведення бесід ,дидактичних та сюжетно-рольових ігор, заохочення вихованців до художньої творчості на тему безпеку життя,максимальне використання навчально-методичних матеріалів та наочності (планів,альбомів,ілюстрацій,дитячої художньої літератури,відеофільмів тощо);

 • Забезпечення дітей ігровим матеріалом (тематичними іграми та іграшками,атрибутами для творчих ігор тощо)

 • Використання ділянок закладу для закріплення навичок поведінки в умовах загрози або виникнення небезпечних ситуацій

/Files/images/foto7.jpgАктуальність

Дошкільна освіта в багаторівневому освітянському просторі України є вихідною ланкою в системі неперервної освіти,у становленні та розвитку особистості. Тому на дошкільний заклад покладається відповідальність за здійснення цілеспрямованого виховання у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я , формування у них адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

І етап - Підготовчо-організаційний

Мета діяльності:мотивація обраної проблематики. Визначення шляхів, способів, методів, прийомів, форм реалізації проекту.

1. Обговорення ідеї та мети проекту:

- Виступ вихователя-методиста.

- Дискусія.

- Формулювання учасниками узагальненої мети проекту.

2. Обмірковування шляхів реалізації проекту:

- експертиза стану виконання основних положень документів, програм про дошкільну освіту з даного питання проекту;

- опитування батьків;

- діагностика дітей та педагогів

- створення проблемного блоку із зазначеного питання;

- залучення інших спеціалістів.

3. Висловлення міркувань щодо форми представлення результатів.

4. Складання власного плану роботи педагога над проектом

- Що я можу зробити?

- Яким я бачу результат роботи?

- Яку літературу мені необхідно опрацювати?

5. Підбиття підсумків роботи підготовчого етапу :

- розподіл методичних доручень,

- опрацювання моделей, технологій, розробка плану та системи роботи щодо виконання головної мети;

- затвердження єдиних модельно-алгоритмічних схем для впровадження в роботу

/Files/images/DSC00596.jpgІІ етап. Технологічний

Мета діяльності: організація роботи методичної служби, творчої групи, інформаційно-консультаційного центру.

1. Виставка педагогічної та методичної літератури, яка може допомогти в реалізації проекту.

2. Планування роботи дошкільного закладу з даного питання.

3. Створення в методичному кабінеті рубрики за темою «Безпека життєдіяльності дошкільника ».

4. Добір та виготовлення дидактичного матеріалу.

ІІІ етап. Реалізація проекту

1. Форми роботи з педагогами.

2. Форми роботи з дітьми.

3. Форми роботи з батьками.

/Files/images/SAM_4394.JPGІV. Підсумок проекту

Мета діяльності: аналіз роботи над проектом, оцінка своєї діяльності.

1. Самоаналіз кожного учасника.

2. Підсумково-аналітична бесіда за круглим столом

- узагальнення результатів проектної діяльності:

- проведення методичних заходів;

- проведення виховних заходів з презентацією роботи ;

- зустріч з колегами та батьками;

- випуск рекомендацій , відеофільмів, альбомів, фотоальбомів;

- друк у пресі: розробок, моделей, планів

Реалізація проекту

Форми роботи з педагогами:

 • Семінари, семінари – практикуми,

 • Інструктажі,

 • Практичні заняття,

 • Моделювання дій,

 • Консультації, ділова гра, лекторії,

 • Тести, анкети, тренінги,

 • Бесіди, поради,

 • Педагогічні ради,

 • Самоосвіта.

Тематика

 1. Вимоги програми «Я у Світі». Фізичний розвиток.

 2. Організація роботи щодо ознайомлення дошкільників із правилами дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці.

 3. Організація роботи з протипожежної безпеки.

 4. Безпека в побуті, природі, особиста безпека.

 5. Вимоги пожежної безпеки під час проведення культурно – масових заходів.

 6. Організація роботи з охорони життя і здоровя дітей у ДНЗ.

 7. Памятки з безпеки життєдіяльності.

 8. Заходи щодо попередження дитячого травматизму.

 9. Основні вимоги безпеки під час організації трудової діяльності дітей у ДНЗ.

 10. Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки.

 11. Здоровя дитини, емоції, конфліктні ситуації.

 12. Безпека дошкільників – турбота дорослих.

 13. Забезпечення достатнього рівня компетенції дошкільників для безпечного перебування в навколишньому світі.

 14. Формування здорового способу життя.

 15. Дії у випадку виникнення пожежі.

/Files/images/Изображение 015.jpgЗміс, форми роботи з дітьми

Механізм діяльності щодо забезпечення навчально-виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності

Робота з даного питання планується для дітей на весь календарний рік:

За модулями :

 • Азбука доріг та пішоходів;

 • Школа юних пожежників;

 • Аксіома поведінки в побуті;

 • Лабораторія в природних умовах.

 • За розділами:

 • Облаштування проїжджої частини вулиці;

 • Орієнтування за світлофором та дорожніми знаками;

 • Поведінка в транспорті та поряд з ним;

 • Уявлення про роботу служби ДАІ.

 • Причини та профілактика виникнення пожежі;

 • - дії під час пожежі;

 • - знання правил пожежної безпеки;

 • - доступні засоби пожежогасіння

 • - служба 101.

 • Особиста безпека;

 • Безпека в побуті.

Температурні травми та самодопомога;

 • отруйні рослини,гриби,ягоди;

 • жива та не жива природа;

 • водойма в різні пори року;

 • небезпека та захист від тварин і комах;

 • екологія .

/Files/images/Изображение 034.jpgТижні безпеки

 • Вересень - « Маленькі пішоходи»,

 • Жовтень – «Бережи своє здоровя»,

 • Листопад – «Сам вдома»,

 • Грудень – « Школа юних пожежників»,

 • Січень – «Прогноз погоди»,

 • Лютий – « Кожна пригода - до розуму нагода»,

 • Березень – « Поводься безпечно»,

 • Квітень – « Тварини цікаві і різні»,

 • Травень – « Безпечний відпочинок».

Вересень «Маленькі пішоходи»

 • Д/гра: «Світлофор - пішохід», «Збери знаки», «Автомобіль-пішохід», «Впізнай знак», «Світлофор».

 • Р/гра «Перехрестя», «Живий світлофор», «Стоп».

 • Сюжетно-рольова гра: «Водії та пішоходи», «Азбука дороги».

 • Вікторина «Що?Де? Коли?».

 • Настільна гра « Дорожні знаки».

 • Читання віршів та загадок «Школа світлофора «Моргайка».

 • Моделювання ситуації «Наша вулиця».

 • Міні-заняття «Дорога не для забав».

 • СХД «Кольорові автомобілі».

 • Тематична розвага «Що?Де?Коли?».

 • Розвага «Пригоди їжачка та зайченяти».

 • Виставка малюнків «Дорога від дому до дитячого садка».

Жовтень «Бережи своє здоровя»

 • Д/гра «Пізнай себе», «Друзі та вороги здоровя», «Що не так».

 • Гра-естафета «Корисна для здоровя їжа».

 • Сюжетно-рольова гра: «Лікарня», «Аптека».

 • Міні-заняття «Ти відчуваєш» (органи чуття).

 • Фізкультхвилинка «Фрукти й овочі зберемо».

 • Ігрова ситуація «Чистота – запорука здоровя».

 • Настільна гра-лото «Їстівне-неїстівне».

 • Розв'язання проблемної ситуації «Звідки людина знає про небезпеку» (органи чуття).

 • ТРВЗ-тренінг «За що ти себе любиш?».

 • Комплексне заняття «В гостях у лікаря Айболита» (валеологія + малювання).

 • Рухлива гра «Доріжка здоровя», «Бджілки».

 • Інтелектуальна гра «Вгадай настрій».

 • Спортивна розвага «Фізкульт - ура!».

 • Літературна вікторина «Здоровя – найважливіший скарб».

 • Рухлива гра Прес-конференція «Рости здоровим!»

Листопад «Сам вдома»

 • Д/гра «Хто такий незнайомець», «Корисні поради», «Можна – не можна».

 • Читання казки «Хлопчик-мізинчик» Ш. Перро.

 • Рухлива гра «Знайди свій будинок», Рухлива гра «День-ніч», «Заєць без хатки», «Не боюся!».

 • Настільно-друкована гра «Вибери небезпечні предмети».

 • Моделювання ситуації «До тебе звернувся незнайомець».

 • Гра-естафета «Знайди вихід»

 • Сюжетно-рольова гра: «Дитячий садок», «Сімя».

 • Моделювання ситуації «Твоя поведінка в небезпечному середовищі».

 • Міні-заняття «Дорога додому»

 • Гра-інсценізація «У мене задзвонив телефон»

 • Моделювання ситуації «Небезпечні предмети»

 • Настільно-друкована гра «Корисне - небезпечне»

 • Гра- вікторина «Свої – чужі» (вірші, прислів’я, приказки)

Грудень «Школа юних пожежників»

 • Д/гра «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Склади машину», «Горить – не горить», «Небезпечні ігри», «Опиши - відгадай».

 • Р/гра «Погаси пожежу», «Хто швидше загасить вогонь», «Чия команда швидше збереться».

 • СХД «Виготовлення атрибутів до гри «Пожежники».

 • Перегляд відеофільму за казкою С.Маршака «Кицин дім».

 • Моделювання ситуації «Служба порятунку».

 • Сюжетно-рольова гра: «Пожежники», «Кухарі».

 • Міні-заняття «Якось під Новий рік».

 • Настільно-друкована гра «На гостині у Мальвіни».

 • Лялькова вистава «Небезпечний подарунок».

 • Інтегроване заняття «Від маленького сірника – велике лихо».

 • Конструкторсько-будівельна гра: «Обладнаємо квартиру».

 • Малювання «Протипожежний інвентар».

 • Гра-тренінг «Телефон порятунку».

 • Виставка малюнків «Пожежа очима дітей».

Січень «Прогноз погоди»

 • Д/гра «Розглянь і замалюй», «Підбери одяг » ,« Де чий дім».

 • Міні-заняття «Вода. Яка вона?».

 • Настільно-друкована гра «Подорож Снігової Баби».

 • Рухлива гра: «Снігові», «Ковзани».

 • Комплексне заняття «Обережно, зима!».

 • Моделювання ситуації «Крихкий лід».

 • СХД : «Крижані витвори», «Виготовлення годівничок».

 • Ігрова ситуація «Що було б, якби?...».

 • Читання художньої літератури О.Цечельської «Пригоди на ковзанці».

 • Сюжетно-рольова гра «Швидка допомога».

 • Настільно-друкована гра «Сліди».

 • Літературна вікторина «Зимова скриня».

 • Розвага «Весела з сніжком погратись».

 • Конструкторсько-будівельна гра: «Палац Снігової королеви».

 • Виставка дитячих робіт «Галерея зимових витворів».

Лютий « Кожна пригода – розуму нагода».

 • Бесіда «Обережно, ожеледиця!».

 • Фізкультхвилинка «Холодно стояти».

 • Малювання на снігу «Зимові фантазії».

 • Сюжетно-рольова гра «Водії», «Лікарня»., «Пожежники», «Сім'я», «Дитячий садок».

 • Д/гра «Чим гратись можна, а чим ні», «Водій і пішоходи», «Горить – не горить».

 • Рухлива гра «Сніжки», «Знайди безпечне місце», «Два Морози»

 • Розвага «Сірник – не іграшка», «Катання на санчатах та лижах».

 • Гра-навчання «Школа екстремальних ситуацій».

 • Проблемна ситуація «Скарби твого майданчика».

 • Інтерв'ю з вогнем «Як я з'явився».

 • Гра-конкурс «Хто швидше загасить вогонь».

Березень –« Поводься безпечно»

 • Д/гра «Приготуємо святковий обід», «Вибери електроприлад» «Доповни ряд» (побутові прилади).

 • Творча гра «Запам'ятай і друзям передай».

 • Рухлива гра «Мисливці та зайці».

 • Сюжетно-рольова гра «Кухарі» , «Дитячий садок», «Сім'я» , «Пожежники» , «Наш дім».

 • Міні-заняття «Електроприлади потрібні, але небезпечні».

 • Читання віршів «Щоб уникнути біди» Т.Лисенко.

 • Д/гра «Пізнай за описом».

 • Гра-тренінг «Зателефонуй друзям бабусі».

 • СХД «Виготовлення вітальної листівки».

 • Гра-драматизація «Козенята і вогонь» Т.Коломієць.

 • Фізкультхвилинка Веселі вправи».

 • Гра-тренінг «Викличи допомогу 101, 102, 103, 104».

 • Моделювання ситуації «Перша медична допомога при опіках».

 • Виставка малюнків «Небезпечні предметів».

Квітень «Тварини цікаві і різні»

 • Д/гра «Хто де живе», «Із звірятами дружи – своє здоров'я бережи»

 • Рухлива гра «Діти і вовк», «Переліт птахів», «Ведмідь і бджоли», «Курочка і горошинка».

 • СХД «Виготовлення казкових героїв з паперу і природнього матеріалу».

 • Інсценізація вірша «Поросятко захворіло» Г.Бойко.

 • Настільно-друкована гра «Тварини».

 • Творча робота : складання розповіді за серією епізодів мультфільму «Неслухнянко».

 • Гра-розвага «Як підеш до зоопарку, знай, що звірі то не жарти».

 • Сюжетно-рольова гра «Ферма».

 • грові ситуації «Гостювання у бабусі».

 • Гра-драматизація «Чому у зайця не болять зуби» М.Стельмаха.

 • Виставка малюнків «Моя улюблена тварина».

Травень «Безпечний відпочинок»

 • Школа екстремальних ситуацій «Як зазнало поразки військо лихого мікроба».

 • Рухлива гра «Перевір себе», «Через струмок», «Мавпочки», «Бадмінтон» .

 • Сюжетно-рольова гра «Сім'я».

 • Гра-драматизація «Півник і двоє мишенят. Казка на новий лад».

 • Д/гра «Зберемо рюкзачок».

 • Д/гра « Святкуй, гуляй та обережність знай»

 • Міні-заняття «Подорож до літньої казки»

 • Д/гра «Лісова ягідка»

 • Спортивне свято «Тато, мама і я»

 • Бесіда «Треба знати без вагань, що це місце для купань»

 • Настільна гра «Мікробам – бій!»

 • Ігри та забави з водою

 • Галерея творчості «До нас літо завітало».

ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Тематика лекцій для батьків:

1.Зробимо свою квартиру безпечною для дітей.

2.Дитина сама вдома, контакти з незнайомим.

3.Здоров'я Вашої дитини (режим дня, культурно- гігієнічні оздоровчо-загартовувальні заходи, харчування, фізичний і психічний розвиток).

4.Розумні ігри(організація ігрової діяльності вдома).

5.Організація і проведення відпочинку з дітьми (спілкування з природою з користю для розуму і без шкоди для здоров'я і навколишнього середовища).

6.Засвоєння правил пожежної безпеки.

7.Профілактика дорожньо-транспортного травматизму (засвоєння правил дорожнього руху)

Тематика консультацій для батьків

1.Отруйні рослини, гриби, ягоди нашої місцевості. Перша допомога при отруєнні рослинами, грибами, ягодами.

2.Відпочинок улітку. Правила відпочинку з дітьми біля водойм (засмагання та купання дітей). Перша допомога при сонячному опіку, тепловому ударі.

3.Дитячий дорожньо-транспортний травматизм. Умови запобігання.

4.Заняття дітей вдома — перегляд телепередач, ігри, заняття з комп'ютером.

5.Виховуємо здоров у дитину(умови для гармонійного розвитку дітей).

Орієнтовна тематика батьківських зборів

 1. Як і коли Ви навчаєте свою дитину правил поводження у довкіллі?

 2. Чи можете вважати себе взірцем для дитини в дотриманні правил безпечної поведінки?

 3. Як поставити перепони агресії з телеекрана, комп'ютера?

 4. Як створити безпечні умови перебування дитини вдома?

 5. Як зробити відпочинок Вашої дитини корисним і безпечним?

Тематика диспутів

 1. Хто і що створює безпечні умови перебування дитини в навколишньому середовищі?

 2. Який спосіб життя дитини можна вважати здоровим?

 3. Як діє людина в екстремальних ситуаціях — свідомо чи інстинктивно?

 4. Чи не викличуть у дитини постійні заборони почуття страху

Анкета для батьків

(загальна; проводиться наприкінці «Тижнябезпекижиттєдіяльності")

 1. Чи залишаєте Ви свою дитину саму вдома?

 2. Чи відпускаєте свою дитин упогратися на подвір'я?

 3. Чи дозволяєте дитині відчиняти вхідні двері?

 4. До кого дитина може звернутися по допомогу?

 5. Чизнає вона телефон сусідів? Родичів?

 6. Чи дозволяєте дитині запалювати газ, вмикати елек-троприлади, апаратуру?

 7. Чи вчите свою дитину правильно поводитися в складних, несподіваних ситуаціях?

Кiлькiсть переглядiв: 2795

Коментарi

 • ScottAffot

  2017-09-24 19:21:52

  Женский Сайт о Всём представляет анонс последней новости сайта. http://btnews.ru/mother/bronhit-y-detei-prichiny-simptomy-sposoby-lecheniia.html Сайт очень информативный - просим ознакомиться!...

 • Richardpt

  2015-10-26 02:31:37

  Наш портал создан исключительно для игроков всего мира, у нас имеется самая большая библиотека клиентских и браузерных игр ММО. [url=http://mmoguider.ru/news/star_wars_the_old_republic_obnovlenie_2_3_3/2013-09-08-10]Star Wars: The Old Republic Обновление 2.3.3 - Новости мира онлайн игр[/url]. У нас есть игры различных жанров - MMORPG игры, бродилки, MOBA игры, экшн, гонки онлайн, браузерные и клиентские игры, браузерные RPG, стратегии, тематические и другие. Мы располагаем немалым количеством видеоуроков для каждой игры онлайн, у нас имеются гайды для очень популярных и свежих игр...

 • BrandonWhof

  2015-09-04 12:31:13

  На нашем ресурсе можно приобрести парсеры и модули парсинга для товаров Яндекс Маркет Лайт. [url=http://parsmarket.ru]парсинг цен конкурентов бесплатно[/url] Имеющиеся парсеры можно также протестировать на нашем сайте – у нас есть демо нашего парсера. [url=http://parsmarket.ru]парсинг яндекса.маркета[/url] С такими парсерами вы будете иметь возможность мониторить конкурентные цены. [url=http://parsmarket.ru]парсер товаров яндекс.маркет скрипт[/url] Сегодня у нас парсеры можно можно приобрести с хорошей скидкой, мы предлагаем также Php-скрипт для парсинга товаров Интернет-магазинов...

 • RobertZedo

  2015-07-31 02:46:38

  Хозяева собственного автомобиля знают, как важно в некоторых случаях спонтанно определить хозяина авто по номеру. Ситуации бывают различные: можно стать свидетелем весьма серьезного ДТП; вашему личному авто нанесет вред другой авто, который скроется с места ДТП. Даже если виновный уедет без составления протокола, вы просто сможете привлечь его к ответственности. Существует пару способов пробить номер машины. Можно узнать полную инфу о хозяине авто по номеру ТС. [url=http://probit-avto.ru]пробить авто по номеру[/url] Сперва нужно отыскать электронный ресурс, который даёт доверие и имеющий положительные отзывы о своей работе...

 • BradlySula

  2015-02-04 11:23:49

  [url=http://dresswoman.ru/toys/lego/lego-brikarms/]лего brickarms[/url] Что может лучше украсить девушку, чем красивое и комфортное платье? Женщины всегда знали, что платье – это максимально подходящий вариант одежды для праздника, торжественного мероприятия, для посещения ресторана или театра и, конечно, для романтического свидания. Да и на работу всегда можно подобрать соответствующую модель, которая устроит по всем требованиям и позволит соблюсти дресс код, если он есть в компании. [url=http://dresswoman...